Obchodní podmínky

PROSÍME, ČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ ("Podmínky") PEČLIVĚ NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT SÍŤ ("Síť")

SÍŤ

Sky-tours, založena v roce 1973 je hrdým členem Travel Agency IATA (International Air Transport Association). Také jsme členy ASTA (American Society of Travel Agents), členy DRV (Deutscher Reiseburo Verband) a členy SRF(Svenska Resebyraforeningen).

Používáním této Sítě dáváte najevo, že souhlasíte k závazné dohodě k těmto Podmínkám. Vyhrazujeme si právo, dle našeho vlastního uvážení, ke změnám, úpravám, přidáním nebo odebráním částí nebo celých Podmínek a to kdykoli. Prosíme, sledujte tyto Podmínky pravidelně kvůli změnám. Vaším dalším používáním Sítě po provedení změn těchto Podmínek, vyjadřujete svůj závazný souhlas s těmito změnami.

Dále, můžeme změnit některý nebo celý obsah Sítě, včetně, ale nikoli výhradně k produktům, programům a/nebo službám popsaným nebo nabízeným prostřednictvím naší Sítě, bez upozornění a bez odpovědnosti.

AUTORSKÁ PRÁVA & LICENCE

Veškerý materiál a obsah této Sítě, včetně, ale nikoli výhradně k obrázkům, ilustracím, textům, audio nahrávkám, video nahrávkám je chráněn nebo se skládá z autorských práv, obchodních značek, služebních značek a/nebo jiným právám k duševnímu vlastnictví ("Duševní vlastnictví"). Duševní vlastnictví je řízeno a chráněno evropským / americkým autorským právem, obchodní značkou a/nebo jiným právem k duševnímu vlastnictví a ustanovením smlouvy, právu k ochraně osobních a veřejných údajů a komunikačních předpisů a zákonů. Duševní vlastnictví je vlastněno a řízeno námi nebo jinou stranou, která si vytvořila licenci používat u nás právo na Duševní vlastnictví nebo právo nabízet jejich výrobky a/nebo služby (kolektivně zvaných jako "Poskytovatelé").

Duševní vlastnictví je poskytováno výhradně pro Vaše osobní, nekomeční použití. Souhlasíte s dodržením všech dalších prohlášení o autorských právech, informacích nebo omezeních obsažených v jakémkoli materiálu nebo obsahu na webu. Můžete si stáhnout jakékoli Duševní vlastnictví výhradně pro svou potřebu, nekomerční použití, v souladu s těmito Podmínkami, za předpokladu, že udržíte všechna autorská práva a jiná upozornění obsažená v Duševním vlastnictví. Nemůžete kopírovat, reprodukovat, publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat a/nebo jinak využívat Duševní vlastnictví v jakékoli podobě (včetně e-mailu nebo jiných elektronických prostředků) bez předchozího písemného souhlasu nás nebo našich poskytovatelů. Úprava jakéhokoli Duševního vlastnictví nebo použití Duševního vlastnictví za jakýmkoli jiným účelem je porušení autorských práv, práv obchodních značek a jiných vlastních práv. Použití jakéhokoli Duševního vlastnictví na každé jiné síti nebo v jiném síťovém prostředí nebo vedení neautorizovaných odkazů na Síť je zakázáno dle těchto Podmínek.

Každý software, aplikace a modul (kolektivně zvaných jako "software") používaný na Síťi je vlastnictvím nebo je licencováno námi nebo jinou stranou ("Poskytovateli softwaru", společně s Poskytovateli, "Poskytovatelé"). Nemůžete reprodukovat, zpětně analyzovat, vytvářet odvozená díla, zpětně sestavovat nebo zpětně kompilovat, prodávat, pronajímat, distribuovat, pronajímat, přiřazovat, převádět nebo upravit nějaký software na Síti.

 Evropské / americké exportní zákony řídí vývoz produktů a informací. Souhlasíte, že budete dodržovat tato omezení a nebudete vyvážet nebo zpětně vyvážet Duševní vlastnictví do zakázaných zemí nebo zakázaným osobám dle právních předpisů evropských / amerických exportních zákonů. Používáním, kopírováním nebo stahováním jaékoli části Duševního vlastnictví reprezentujete, že nejste ze země, kde je vývoz zakázaný; že nejste na Listině zamítnutých objednávek Ministerstva obchodu USA nebo listině Speciálně určených zemí Ministersta financí USA; a že nejste poskytovatel vstupu do Duševního vlastnictví jakékoli osobě podobně situované.

INFORMACE POSLANÉ UŽIVATELEM

Obsah, který nám zašlete, který je mezi námi dvěma prostřednictvím e-mailu, formulářů, zpráv, nápadů a/nebo návrhů se stává naším vlastním majetkem a je přenášen na Vaše vlastní riziko. Tímto představujete a opravňujete, že jste vlastníkem nebo máte právo nám poslat předcházející informace. Odpovíme na otázky zákaznických služeb v souladu s našimi "Zásady ochrany osobních údajů".

Je Vám přísně zakázáno nahrávat na Síť jakýkoli materiál, který obsahuje jakýkoli virus, červ, "Trojský kůň", časovanou bombu nebo podobnou znečišťující nebo zničující funkci. Narušitelé mohou být stíháni v maximálním rozsahu práva.

PŘIHLÁŠENÍ SE K/ODBĚR NAŠEHO MAILOVÉHO ADRESÁŘE

Předložením Vaší emailové adresy z webových stránek Sky-tours.com souhlasíte s tím, abyste nám dal(a) svolení k posílání emailů s cestovními novinkami, zpravodaji nebo informacemi, o kterých Vás chceme informovat. Vyhrazujeme si právo odepřít vám tuto službu. Sky-tours mohou nabízet mailové adresáře jako součást svých služeb.

Souhlasíte s tím, že jste legální jako dospělí (podle práv, kterými se řídíte), než se přihlásíte k jakémukoli z našich Sky-tours mailových adresářů. Souhlasíte s tím, že nebudete vkládat příspěvky s autorským právem nebo ilegálním obsahem z jakéhokoli adresáře Sky-tours. Souhlasíte s tím, že jakýkoli příspěvěk vytvořený na Sky-tours adresářích se stává majetkem Sky-tours.

Sky-tours nebude ručit za přesnost, správnost, legálnost nebo jakýkoli aspekt na jakémkoli Sky-tours adresáři.

NÍZKÉ NÁKLADY NA AIRLINES

V případě, že do vyhledávacího letu budou zahrnuty nízkonákladové letecké společnosti, budeme hledat databázi levných leteckých společností a pokud se rozhodnete koupit, zpracujeme rezervaci s vaším jménem přímo leteckou společností. Vaše smlouva bude uzavřena s příslušnou nízkonákladovou leteckou společností a budete také předmětem jejich smluvních podmínek. Obecně Nízkonákladové letenky jsou přísně nevratné a nelze provést žádné změny. Existuje však několik aerolinií, které uplatňují uvolněnější pravidla zrušení a vrácení peněz svým klientům.
Pokud potřebujete zrušit svůj let nebo provést změny, kontaktujte přímo leteckou společnost, jako u našich služeb jsme vám poskytli srovnávací, rezervační a platební službu.

Každá Smluvní podmínky letenek platí pro každou část vaší cesty.
Nízkonákladové letecké společnosti mohou účtovat dodatečné poplatky za zapsané zavazadlo, odbavení na letišti, přednostní sedění, zábavu na palubu (pokud je k dispozici), jídlo, nápoje a občerstvení apod. Veškeré poplatky za tyto doplňkové služby nejsou zahrnuty v ceně vašeho Pokud není výslovně stanoveno jinak. Úplné údaje o těchto poplatcích nemusí být vždy k dispozici při rezervaci. Z tohoto důvodu je třeba zkontrolovat příplatek za přepravu zavazadel atd. Na webové stránce letecké společnosti. Neodpovídáme za žádné další vzniklé náklady a doporučujeme, abyste kontaktovali příslušnou leteckou společnost, abyste mohli přidat další služby a ověřit poplatky.

ZÁRUKA FARE

Cena jízdného není zaručena, dokud nebude vyfakturována. Abychom zajistili autentičnost používaného způsobu platby, přijmeme některá ověřovací opatření a zabráníme jakékoli podvodné činnosti na našich webových stránkách.

Letecké společnosti mají všechna práva prodávat své letenky celosvětově a to může někdy vést k tomu, že se prodejní cena vyprodá během kontroly.

TECHNOLOGIE NEJLEPŠÍ CENY

Náš rezervovací systém používá umělou inteligenci napodobující skutečnou cestovní kacelář pro vyhledávání nejlepší letenek a spojů. Naše osobní znalosti a zkušenosti za více než 30-leté distribuce letenek jsou implementovány v těchto nových automatizovaných technologiích. Někdy zrušíme hledání přímého spojení a změníme je na dva individuální lety nebo použijeme jiný algoritmus, který Vám nabídne levnější řešení. Také pokud hledáte jednosměrnou letenku a tato letenka je dražší než-li dvousměrná, ukážeme, zarezervujeme a vydáme dvousměrnou letenku pro Vás, kde použijete pouze jeden směr. Aktualizujeme a zlepšujeme náš systém pořád a zakládáme si na tom, aby jsme měli nejvyspělejší rezervační systém na internetu.

LETENKY

Pro lety používáme ceny letenek v měně Evropské Unie EURO. Všechny ceny zobrazené v jiné měně jsou pouze pro srovnání a možné drobné rozdíly tak mohou nastat v den, kdy Vás letecká společnost nechá uhradit za letenku(y).

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Síť může obsahovat odkazy na sítě, které nejsou námi udržované. I přesto, že se snažíme obsahovat pouze odkazy na ty sítě, které jsou v pořádku a bezpečné pro naše návštěvníky, nesledujeme pravidelně materiál na těchto sítích. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro Vaši potřebu. Nemusíme nutně souhlasit se všemi uvedenými materiály na těchto stránkách. Neodpovídáme za, a nebudeme vytvářet žádné prohlášení vzhledem k obsahu těchto sítí. Pokud se rozhodnete pro odkazy na síť třetí strany, činíte tak na vlastní nebezpečí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přečetli jste si naše Zásady ochrany osobních údajů, podmínky, které jsou součástí dokumentu a souhlasíte s těmito podmínkami.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

SLUŽBY A MATERIÁLY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY SÍTÍ, JSOU POSKYTOVANÉ "TAKOVÉ JAKÉ JSOU". V PLNÉM ROZSAHU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY, MY I NAŠI POSKYTOVATELÉ NEBO DODAVATELÉ SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH, ZAHRNUJÍCÍCH, ALE BEZ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE :(1) ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NÁROKI NA JAKOUKOLIV SLUŽBU A MATERIÁL POSKYTNUTÝ NA SÍTI;(2) JAKÉKOLI ZÁRUKY, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ VE SLUŽBÁCH A MATERIÁLECH BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ, ŽE CHYBY BUDOU OPRAVENY, NEBO ŽE SÍŤ NEBO SERVER, KTERÝ JE K DISPOZICI JE BEZ VIRU NEBO NEŽÁDOUCÍCH KOMPONENTŮ; (3)JAKÝCHKOLIV ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE VYUŽITÍ, NEBO NÁSLEDKŮ POUŽITÍ NEBO SLUŽEB A MATERIÁLŮ POSKYTOVÁNÝCH SÍTÍ DLE PODMÍNEK O JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI NEBO JINÉ VLASTNOSTI. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPOJENÍ S VAŠÍM POUŽITÍM SÍTĚ. PLATNÉ ZÁKONY NEMUSÍ POVOLOVAT VYLOUČENÍ ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEMUSÍ PLATIT NA VÁS.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ Z NEDBALOSTI, MY, A/NEBO NAŠI POSKYTOVATELÉ A DODAVATELÉ, JSME ZODPOVĚDNI ZA ŠKODY NEBO VIRUSY, KTERÉ MOHOU NAPADNOUT VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ NEBO JINÝ MAJETEK NA ÚČTU, KTERÝM VSTUPUJETE, POUŽÍVÁTE NEBO PROHLÍŽÍTE SÍŤ NEBO STAHUJETE JAKÝKOLI MATERIÁL, DATA, TEXT, OBRÁZKY, VIDEA, AUDIA NEBO JINÉ INFORMACE ZE SÍTĚ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MY A/NEBO NAŠI POSKYTOVATELÉ NEBO DODAVATELÉ NEJSME ZODPOVĚDNI ZA ZRANĚNÍ, ZTRÁTU, NÁROK, ŠKODU NEBO JINÉ SPECIÁLNÍ NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ ČINOSTI, KTERÉ VYPLÝVAJÍ NEBO JSOU VE SPOJENÍ S POUŽITÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT STRÁNKY ČI SLUŽBY NEBO MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH I PŘESTO, ŽE JSTE BYLI SEZNÁMENI S TĚMITO MOŽNOSTMI TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST SKUPINY NEBO NAŠICH POSKYTOVATELŮ NEBO DODAVATELŮ NEPŘESAHUJE CELKOVÉ NÁHRADY UVEDENÉ V ITINEÁŘI. VEŠKERÉ PRÁVNÍ NÁROKY A SPORY VZNIKLÉ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠIM PŘÍSTUPEM A POUŽITÍM NEBO KOUPI VÝROBKŮ A/NEBO SLUŽEB ZE SÍTĚ MUSÍ BÝT PODÁNY DO (1) ROKU OD DATA VZNIKLÉ ŠKODY NEBO AKCE, PŘI KTERÉ BYLA TATO VĚC ZAKOUPENA. PLATNÉ ZÁKONY NEMUSÍ POVOLIT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A PROTO SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT VÁS. POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY JE NA VAŠE RIZIKO.

SÍŤ JE ZPROSTŘEDKOVATEL

JEDNÁME JAKO ZPROSTŘEDKOVATEL NEBO JAKO ZÁSTUPCE PRO POSKYTOVATELE PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE CESTOVÁNÍ K PROPAGACI, PRODEJI NEBO PŘIJÍMÁME REZERVACE PRO TYTO VÝROBKY A/NEBO SLUŽBY (JAKO JE LETECKÁ A POZEMNÍ DOPRAVA, UBYTOVÁNÍ V HOTELU, STRAVOVÁNÍ, VÝLETY, PLAVBY, CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ APD.). NEJSME ZODPOVĚDNI ZA PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO JAKÉHOKOLI JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ ZE STRANY TĚCHTO POSKYTOVATELŮ, KTERÉ VEDOU K JAKÉKOLI ZTRÁTĚ, POŠKOZENÍ, ZPOŽDĚNÍ VÁM A/NEBO VAŠEMU SPOLEČNÍKOVI NA CESTU(Y), POKUD EXISTUJÍ. NEZARUČUJEME ZA JAKOUKOLIV CENU, REZERVACI NEBO JINÉ PODMÍNKY NÁKUPU TĚCHTO POSKYTOVATELŮ.

NEJSME ZODPOVĚDNI ZA NARUŠENÍ PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB TÝKAJÍCÍCH SE CESTOVÁNÍ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONKURZU JAKÉHOKOLI CESTOVNÍHO POSKYTOVATELE(Ů) NEBO KVŮLI FINANČNÍ KRIZI, POLITICKÝM ČI SOCIÁLNÍM NEPOKOJŮM, PRACOVNÍM PROBLÉMŮM, MECHANICKÝM NEBO STAVEBNÍM PROBLÉMŮM, KLIMATICKÝM ODCHYLKÁM, MÍSTNÍM ZÁKONŮM, NEMOCI, NOVÝM PODMÍNKÁM VČETNĚ TERORISTICKÉ AKTIVITY A/NEBO PŘÍPADŮ "VYŠŠÍ MOCI" (TJ. MIMO NAŠI KONTROLU).

MEZINÁRODNÍ POUŽITÍ

Neuvádíme, že materiály nebo služby dostupné na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití v místech mimo evropské nebo americké území. Přístup k materiálu a službám k dispozici na webových stránkách z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Ti, kteří se rozhodnou vstoupit na stránky z jiných lokalit, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržování místních zákonů.

OMEZENÍ

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení a bez odpovědnosti ukončit Váš přístup k celému nebo části webu s nebo bez upozornění pro jakýkoli důvod nebo bezdůvodně.

ODŠKODNĚNÍ

Můžete se bránit a odškodnit nás, naše poskytovate a distributory a každého z příslušných úředníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců za veškeré pohledávky, důvody žalob nebo poptávky včetně a bez omezení přiměřených právních a účetních poplatků, podaných nebo nad rámcem přesahující odpovědnosti popsané v tomto dokumentu nebo třetí straně jako důsledek používání této Sítě.

ÚPLNOST SMLOUVY, PRÁVO, MÍSTO KONÁNÍ, ODDĚLITELNOST

Tato smlouva, včetně všech dalších podmínek uvedených v tomto dokumentu, představuje celé ujednání s ohledem na tyto stránky a také nahrazuje všechnu předchozí či dočasnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné s ohledem na tyto stránky. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoliv oznámení v elektronické podobě musí být přípustné v soudních nebo správních řízeních na základě nebo v souvislosti s touto dohodou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a udržované v tištěné podobě. Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právem Evropské unie a Země Německo, a to bez uvedení v platnost jakékoliv zásady kolize práva. Souhlasíte s tím, že všechny právní akty nebo do vlastního kapitálu vyplývající z nebo v souvislosti s těmito podmínkami se podává pouze u německých soudů nacházejících se ve Freiburgu a souhlasíte s předložením výhradní osobní soudní pravomoci těmto soudům pro účely soudního sporu u takového opatření. Pokud některé ustanovení těchto podmínek bude nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevykonatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Naposledy aktualizováno: 5. ledna 2010