PRAVILA I PROPISI

Nakon što se kupi karta, novac se ne može vratiti. Ni pod kakvim okolnostima avio kompanije neće refundirati avionske karte sa popustom, kupljene na ovom web sajtu.

Karta (karte) se apsolutno ne može zameniti, nakon što prođe prvi datum putovanja.

Da biste zamenili kartu (karte) koju ste kupili, morate da:

- ZATRAŽITE ZAMENU-  Tražite zamenu pre prvog datuma putovanja.

- PLATITE NADOKNADU - Platite nadoknadu u iznosu od $250 po karti (za domaće letove) i $400 po karti (za međunarodne letove)

- PLATITE RAZLIKU U CENI - Ukoliko nova karta košta više nego originalna karta, morate da platite razliku u ceni. Ukoliko je nova karta jeftinija od originalne, avio kompanije neće otplatiti razliku u ceni.

Vaš ukupan trošak će biti (Cena nadoknade) + (Ralika u ceni karata).

  • Aviokarte i rezervacije se ne garantuju dok ulaznice nisu izdate. Ukoliko iz bilo kog razloga , kao što su to problemi sa kreditnim karticama, tiketing kasni, navedena cena karte može da se promeni . Molimo Vas da proverite da li ste ispravno uneli sve informacije, kako biste izbegli nepotrebno odlaganje.   
  • Raspored i cene karata se mogu izmeniti bez obaveštenja.
  • Karte su po pravilu NEPOVRATNE, NEPROMENLJIVE i NEPRENOSIVE. Neiskorišćene karte nemaju nikakvu vrednost nakon prvobitnog datuma polaska.       

PUTNE ISPRAVE

.

Svi putnici iz 50 Američkih država su obavezni da podnese važeću legitimaciju sa fotografijom, koju je vlada izdala, kao na primer vozačku dozvolu, na pultu avio kompanije prilikom check in-a. Roditelji obično garantuju za identifikaciju decue; maloletnici bez pratnje odraslih mogu imati stroža pravila, a roditelji moraju to da provere direktno sa avio kompanijama. Svi ostali narodi treba da poseduju važeći pasoš.

U principu, iz bezbednosnih razloga, svim građanima koji napuštaju zemlju se savetuje da nose važeći pasoš, bez obzira na pojedine zahtevima vlada odredišta. Putnici su u odgovornosti da imaju ispravnu dokumentaciju u ruci na aerodromima prilikom odlaska.     

Putnici koji planiraju da putuju u pogođena/zaražena područja, moraju sami da budu svesni bilo kakvih zdravstvenih pravila i saveta, kao i da preduzmu odgovarajuću inokulaciju/vakcinaciju, ukoliko je to neophodno.

IMENA NA REZERVACIJAMA KARATA I ZAHTEVI U VEZI SA KARTAMA

Sve rezervacije moraju biti podnesene u ime osobe (osoba) koja putuje - bez nadimaka. Za međunarodna putovanja ime na rezervaciji treba da bude IDENTIČNO kao u pasošu putnika. Kada je rezervacija bude obavljena, a Vi ste dali informacije o plaćanju, Vaša rezervacija ne može da se menjati bez velikih troškova, koji mogu biti i $ 400 ili više (UKOLIKO uopte može da se izvrši promena) i dalje može biti potpuno NEPOVRATNA. Neke karte su potpuno NEPROMENLJIVE. Ukoliko karta može da se promeni, zahtev mora biti podnet najmanje deset (10) radnih dana pre originalnog datuma polaska. Kada prvi datum poslaska prođe, neiskorišćene karte nemaju nikakvu vrednost                          .

CHECK IN ZA LETOVE

Svi putnicu moraju da se prijave na aerodromima, prvenstveno na šalterima aviokompanija ili, u nekim slučajevima, na odlaznim kapijama, da bi dobili putne propusnice. Domaći letovi zahtevaju prijavljivanje 1 sat unapred; međunarodni letovi zahtevaju prijavljivanje najmanje 2 sata pre polaska. Ovi propisi su sačinjeni od strane Uprave za bezbednost saobraćaja i podložni su promenama, molimo Vas da to proverite sa svojom avio-kompanijom. 

ODREDBE PRILIKOM ULASKA

Međunarodnim putnicima se savetuje da se obaveste o uslovima za ulazak u željenu zemlju (zemlje) ili destinaciju. Pouzdane informacije o putovanjima za klijente iz SAD mogu se pronaći na www.travel.state.gov . Sky-tours prodaja međunarodnih karata ne podrazumeva nikakvu garanciju mogućnosti putnika da uđe u zemlju odredišta. Putnik shvata da Sky-tours ne preuzima nikakvu odgovornost za utvrđivanje podobnosti putnika da uđe u bilo koju određenu zemlju.                      

RASPORED SEDENJA I OBROCI

Raspored sedenja i posebni obroci će biti preneti avio kompanijama, ali se ne mogu garantovati. Sedišta za sve putnike koji putuju zajedno će biti automatski izabrani, na osnovu najboljih raspoloživih mesta u trenutku zahteva.

TURISTIČKE DESTINACIJE

Iako je većina putovanja, uključujući i putovanje KA međunarodnim destinacijama, obaveljena bez incidenata , putovanje određenim destinacijama može da podrazumeva veći rizik od drugih. Sky-tours poziva putnike da provere zabrane putovanja, upozorenja, najave i upozorenja izdate od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država, pre rezervacije putovanja ka međunarodnim destinacijama. Informacije o uslovima u različitim zemljama, kao i o nivou rizika u vezi sa putovanjima na određene međunarodne destinacije mogu se naći na sledećim sajtovima: www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov,www.treas.gov/ofac and www.customs.gov.

TIME ŠTO PRODAJE PUTNE ARANŽMANE ZA MEĐUNARODNE DESTINACIJE, SKY-TOURS NE PREDSTAVLJA NITI GARANTUJE DA LI SU TAKVA PUTOVANJA PREPORUČLJIVA ILI BEZ RIZIKA, I NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVE ŠTETE ILI GUBITKE KOJI MOGU NASTATI PUTOVANJEM NA TAKVE DESTINACIJE. 

PLAĆANJE

Sky-tours prihvata VISA, MasterCard i u većini zemalja American Ekpress kreditne kartice za sve vrste kupovine. Sva plaćanja avio karata će biti naplaćena od direktno od strane avio kompanije koja izdaje kartu i to u Evropskim Evrima. Sky-tours naplaćuje samo troškove naknade i druge usluge (isključivo bez povraćaja novca). Vaša kreditna kartica će se jednom novčano teretiti od strane Sky-tours-a i po jednom za svaku kartu od strane aviokompanije koja Vam izdaje tu kartu. Trenutni e-mail, adresa za obračun, kao i broj telefona moraju biti navedeni na svakom nalogu.

OTPREMANJE

Mi ne otpremamo karte. Sve naše karte su elektronske i dostupne su on-line.

PROMENE RASPOREDA

Sve aviokompanije periodično prilagođavaju svoj reda letenja . Isključivo je odgovornost putnika da provere vreme leta, kao i da ponovo potvrdi rezervacije, u roku od 72 sata pre polaska, za sve letove u okviru jednog itinerera. Ukoliko se ne potvrdi putovanje, to može dovesti do potpunog otkazivanja svih rezervacija. Vi, u svakom trenutku, možete pregledati Vašu rezervaciju preko web sajta: www.mytripandmore.com. Samo unesite prezime jednog od putnika, kao i svoj Worldspan Trip Locator.