OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavázali jsme se chránit Vaše osobní údaje při návštěvě našich stránek.

Shromážděné informace

Můžete navštívit naše stránky nebo volat našim profesionálům v cestovním ruchu pro hledání výhodných nabídek, aniž byste nám poskytli jakékoliv informace.

Registrační informace

Máte možnost získat naše výhodné nabídky prostřednictvím e-mailu. Když se zaregistrujete pro tuto službu, budete požádáni, abyste nám poskytli e-mailovou adresu. Odesláním e-mailové adresy z webu Sky-tours.com souhlasíte s tím, že nám dáváte svolení k odesílání e-mailů o novinkách, zpravodajech a o informacích, o kterých Vás chceme informovat. Vyhrazujeme si právo odepřít Vám tuto službu. Sky-tours může nabízet mailové adresáře jako součást svých služeb.Souhlasíte s tím, že jste ze zákona dospělý (v souladu se zákony, jimiž se řídíte), než si objednáte některý z mailových adresářů Sky-tours. Souhlasíte s tím, že nebudete posílat autorská práva nebo nelegální obsah na jakémkoli z Sky-tours adresářů. Souhlasíte s tím, že všechny příspěvky vytvořené na jakémkoli Sky-tours adresáři se stávají majetkem Sky-tours. Sky-tours nebude ručit za přesnost, správnost, legálnost nebo jakýkoliv jiný aspekt jakéhokoli příspěvku ve všech mailových adresářích Sky-tours.

K přihlášení nebo odhlášení odběru našich e-mailů můžete navštívit naše webové stránky a změnit kdykoli informace v okně "zaregistrovat se". Také se můžete odhlásit z odběru na našich emailech, kde je to také uvedeno.

Co nebudeme dělat s osobními údaji

Nebudeme prodávat či půjčovat Vaše osobní informace třetím stranám.

Jiné nashromážděné neosobní informace

Stejně jako mnoho jiných internetových stránek, automaticky shromažďujeme neosobní informace o našich návštěvnících, jako jsou softwarové informace klienta (např. IP adresy, typ a verze prohlížeče a operační systémy) a souhrnné informace (například počet prohlédnutých stran), aby se analyzoval provoz na síti a používaly nové technologie. Informace tohoto druhu se netýkají Vaší konkrétní identity a nejsou spojeny s Vašimi osobními údaji.

Pro zvýšení uživatelského komfortu webových stránek, my i naše třetí strana inzerenta(ů) běžně využívají internetové technologie, jako například "cookies", aby shromažďovaly a uchovávaly neosobní informace o našich návštěvnících. "Cookies" jsou malé kousky informací, které se přenášejí prostřednictvím internetových stránek a uložených prostřednictvím webového prohlížeče na pevný disk počítače. U většiny prohlížečů můžete nastavit předvolby pro zobrazení varování pokaždé, když obdrží žádost o cookies. Můžete také nastavit prohlížeč, aby nepoužíval cookies vůbec, ale nebudeme schopni přizpůsobit Vaše potřeby, pokud Vás nebudeme moci rozpoznat.

Cookies a webové signály (nazývané také "pixelové tagy"), mohou být použity u nás nebo naší třetí stranou inzerenta (ů) pro určení, jak jste se dostali na naše stránky, sledovat Vaše způsoby používání stránek jakmile jste na našich stránkách a zaměření naší reklamy prostřednictvím internetového banneru na naše stránky a jiné stránky.

Na co nevztahuje tato ochrana osobních údajů

Existují výjimky zásad, jak je již uvedeno výše, tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na praktiky a zásady žádné ze společností či subjektů, které nevlastníme nebo nekontrolujeme, včetně odkazů na stránky, které nejsou námi správovány nebo lidí, které nezaměstnáváme nebo řídíme. Protože tyto společnosti nebo subjekty mohou používat zásady ochrany osobních údajů, které jsou jiné než naše zásady ochrany osobních údajů (nebo žádné zásady ochrany osobních údajů), prosíme ujistěte se, že si přečtete jejich patřičné zásady než jim poskytnete své osobní informace.

Dotazy, připomínky nebo obavy

Pokud máte dodatečné otázky nebo obavy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, v našem Zákaznickém Centru Podpory Vám rádi zodpoví.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Můžeme, dle uvážení, kdykoli změnit naše zásady ochrany osobních údajů; všechny změny vstoupí v platnost při publikaci. Pokud změníme způsob, kterým používáme Vaše osobní informace, vložíme příspěvek na domovskou stránku. Doporučujeme Vám, abyste pravidelně sledovali tyto zásady ochrany osobních údajů za účelem udržení obeznámení našich současných praktik nakládání s ochranou osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Přečetli jste si naše Podmínky Použití, v kterých jsou začleněny tyto podmínky a souhlasíte s nimi.