Mõisted

 

TUTVUGE PÕHJALIKULT KASUTUSTINGIMUSTEGA („tingimused“) ENNE KUI SAITI („sait“) KASUTAMA HAKKATE

SAIT

Seda veebisaiti haldab ja haldab Big Sky Grup SA, d/b/a/ Skytours, kes on registreeritud Andorra Vürstiriigis registreerimisnumbri all 13379 llibre S-187 Foli 391-400, juriidiline aadress Avinguda Sant Antoni 78 -19, La Massana.  Skytours on on akrediteeritud reisiagentuur ja IATA (International Air Transport Association) liige. Oleme ka ASTA (Ameerika Reisibüroode Seltsi), DRV (Deutscher Reiseburo Verband) ja SRF (Svenska Resebyraforeningen) liikmed.

Saidi kasutamisel annate teada oma siduvast kokkuleppest käesolevate tingimuste ja tingimustega. 

Me jätame endale õiguse omal äranägemisel igal ajal muuta, lisada või eemaldada osasid või kõiki neid tingimusi. Palun lugege neid tingimusi perioodiliselt, sest need võivad muutuda. Saidi jätkuv kasutamine pärast käesolevate tingimuste muudatuste postitamist (sh meie privaatsus- ja küpsiste põhimõtted) tähendab, et olete muudatused siduvalt aktsepteerinud.

Võime muuta teatavat või kogu saidi sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaidil kirjeldatud või pakutavaid tooteid, programme ja/või teenuseid ilma sellest ette teatamata ja vastutust võtmata.

AUTORIÕIGUS JA LITSENTSID

Kõik saidi materjalid ja sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, pildid, illustratsioonid, tekst, heli- ja videoklipid on kaitstud autoriõiguste, kaubamärkide, teenusemärkide ja/või muude intellektuaalomandi õigustega (edaspidi „intellektuaalomand“). Intellektuaalomandit reguleerivad ja kaitsevad Euroopa / Ameerika ja rahvusvahelised autoriõiguse, kaubamärgi- ja/või muud intellektuaalomandi seadused ja lepingute sätted, eraelu puutumatuse ja avalikustamise seadused ning side-eeskirjad ja põhimäärused. Intellektuaalomand kuulub meile või teistele litsentsitud isikutele või on meie või teiste poolte, kes on litsentsinud
meile õiguse kasutada nende intellektuaalomandit või õigust turustada nende tooteid ja/või teenuseid (ühiselt „pakkujad“), kontrolli all.

Intellektuaalomand on ette nähtud ainult teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Te nõustute järgima kõiki täiendavaid autoriõigusega seotud teavitusi, teavet või piiranguid, mis sisalduvad mis tahes saidi materjalides või sisus. Võite alla laadida mis tahes intellektuaalomandit ainult oma isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks, mis on kooskõlas käesolevate tingimustega, tingimusel et säilitate kõik sellises intellektuaalomandis sisalduvad autoriõigused ja muud teavitused. Te ei tohi intellektuaalomandi mingil viisil kopeerida, paljundada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, edastada, levitada ja/või kasutada (sh e-posti või muude elektrooniliste vahendite abil) ilma meie või pakkujate eelneva kirjaliku nõusolekuta. Intellektuaalomandi muutmine või intellektuaalomandi kasutamine muul eesmärgil on autoriõiguste, kaubamärgiõiguste ja muude varaliste õiguste rikkumine. Käesolevate tingimustega on keelatud intellektuaalomandi kasutamine mis tahes muul saidil või võrgustatud arvutikeskkonnas või ilma loata saidile viivate linkide säilitamine.

Kõik saidil kasutatavad tarkvara, rakendused ja moodulid (ühiselt „tarkvara“) on teiste poolte („tarkvara pakkujad“, koos pakkujatega „pakkujad") vara või meile litsentsitud. Te ei tohi veebisaidi tarkvara reprodutseerida, ümber ehitada, tuletada, tagurpidi koostada, dekompileerida, müüa, liisida, levitada, rentida, üle anda, edastada või muuta.

Toodete ja teabe eksporti kontrollivad Euroopa ja Ameerika seadused. Te nõustute järgima selliseid piiranguid ja mitte eksportima või reeksportima intellektuaalomandit riikidesse või isikutele, kes või mis on keelatud Euroopa / Ameerika ekspordikontrolli seadustega. Intellektuaalomandi mis tahes osa kasutamisel, kopeerimisel või allalaadimisel kinnitate, et te ei ole riigis, kus selline eksport on keelatud; et teid ei ole kantud USA kaubandusministeeriumi keeldumiskorralduste tabelisse ega USA rahandusministeeriumi musta nimekirja „Specially Designated Nationals“; ja et te ei paku intellektuaalomandile juurdepääsu ühelegi sellises olukorras olevale isikule.

ANDMEKAITSE

Sky-tours järgib Andorra seadusandlikke suuniseid isikuandmete kaitsmise küsimustes (18. detsembri Andorra kvalifitseeritud seadus 15/2003 ja Andorra Andmekaitseagentuuri 9. juuni 2010. aasta määrused), millega kiidetakse heaks orgaanilise seaduse  rakenduseeskirjad ja muud kehtivad õigusaktid, ning selle eesmärk on tagada kasutajate isikuandmete õige kasutamine ja käitlemine. Selleks tuleb kasutajal igas vormis, milles kogutakse isikuandmeid seoses teenustega, mida kasutaja võib Skytoursilt tellida, teavitada kasutajat konkreetsete tingimuste olemasolust ning kasutajalt tuleb saada igakordselt nõusolek tema andmete käitlemiseks. Samamoodi kinnitab Skytours, et täidab järgmiste Andorra seaduste nõudeid: 13. juuni kaubandusseadus 13/2013; 13. juuni tõhusa konkurentsi ja tarbijakaitse seadus 13/2013; 16. oktoobri seadus 20/2014, millega reguleeritakse e-hankeid ja digitaalruumis tegutsevaid ettevõtjaid. Skytours nõuab alati kasutajatelt nõusolekut nende e-posti aadressi kasutamiseks ärilistel eesmärkidel.

Lisaks ülalnimetatud täidab Skytours ka Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid.

KASUTAJATE ESITATUD TEAVE

Teilt meile saadetud ja meievaheline sisu olenemata sellest, kas see esitatakse e-posti, vormide, sõnumite, ideede ja/või ettepanekute kaudu, muutub meie ainuomandiks ja te esitate sellise teabe meile oma ainuvastutusel. Käesolevaga kinnitate ja garanteerite, et teil on õigus meile eelnevalt mainitut esitada. Vastame klienditeenindusele saadetud küsimustele vastavalt meie privaatsuspõhimõtetele.

Teil on rangelt keelatud veebisaidile üles laadida mis tahes materjali, mis sisaldab viirust, ussi, trooja hobust, ajapommi või muud sarnast saastavat või hävitavat funktsiooni. Selle nõude rikkujatele võidakse esitada süüdistus maksimaalses seaduse ulatuses.

PARIMA HINNA TEHNOLOOGIA

Meie tipptasemel broneerimismootor kasutab tehisintellekti, mis jäljendab reaalseid reisibüroosid, et leida parim hind ja lennuühendus. Selles uues automatiseeritud tehnoloogias rakendatakse meie isiklikke teadmisi ja kogemusi, mida oleme saanud enam kui 30 aastat pileteid väljastades. Mõnikord teeme teatud punktist reisi kaheks ja liidame kaks eraldi lennupiletit või kasutame mõnda muud loomingulist algoritmi, et tagada teile odavam tehing. Lisaks, kui otsite ühesuunalist lennupiletit ja see tariif on suurem kui edasi-tagasi reis, siis broneerime ja väljastame teile edasi-tagasi reisi, kus kasutate ainult väljalennu piletit.
Ajakohastame ja täiustame oma süsteemi kogu aeg ja oleme uhked, et meil on internetis kõige eesrindlikum broneerimismootor.

PILETID JA MAKSUD

Me küsime tasu teie valitud valuutas. Toetame 59 erinevat valuutat. Kui teie valuutat ei ole nimekirjas, siis võetakse tasu Euroopa eurodes (EUR).

Teatavatel asjaoludel võib piiriüleselt maksekaartidega tehinguid teostavate klientide suhtes kohaldada täiendavaid tasusid, mida maksab kohalik kaardi väljastaja. Kõik krediitkaardi tasudega seotud päringud tuleks saata kaardi väljaandjale.

LENNUD

Soovime ja soovitame kõigil meie klientidel kinnitada oma lennugraafik 24 tundi enne algset väljumisaega. Lennuettevõtjad võivad lennugraafikuid turvalisuse huvides muuta või tühistada ja sky-tours.com ei kontrolli lennuoperatsioone ja ei vastuta kahjude eest, mis võivad lennuettevõtjate tegevuse tagajärjel tekkida. 

Mõned lennuettevõtjad ei paku tagasimakseid, kui muudatus on kuni 90 minutit; kõik suuremad muudatused, mis ületavad 90 minutit, sõltuvad reisija nõusolekust ja need võib tagasi lükata, et nõuda hüvitist mõjutatud lennu (lendude) eest. 

Kui teie marsruut hõlmab vähemalt kahte lennuettevõtjat, siis ei tohi erinevad lennuettevõtjad võtta vastutust teiste lennuettevõtjate tehtud tühistamiste / muudatuste eest isegi siis, kui kogu reis on broneeritud koos või kui lennuühendus on tehtud; kohalduda võivad mittemõjutatud lennuettevõtja üldised piletieeskirjad.

Sky-tours.com kui teie broneeringuagentuur järgib lennuettevõtjate reegleid ja ei vastuta teiste lennuettevõtjate poolt selles olukorras rakendatavate kulude eest.

TÜHISTAMINE JA LENNUGRAAFIKU MUUTUSED

Kui teie lennu otsingusse kaasatakse odavlennufirmad, siis teeme otsingu odavlennufirmade andmebaasis ja kui otsustate valitud pileti osta, siis töötleme teie nimel broneeringut otse lennuettevõtjaga. Teie leping sõlmitakse vastava odavlennufirmaga ja teie suhtes kehtivad ka nende tingimused. Üldiselt on odavad lennupiletid rangelt tagastamatud ja muudatusi ei saa teha. Siiski on mõned lennuettevõtjad, kes kohaldavad oma klientide suhtes leebemat tühistamis- ja tagasimaksepoliitikat.  

Kui teil on vaja oma lend tühistada või teha muudatusi, võtke palun otse ühendust lennuettevõtjaga, sest meie teenuses sisaldab ainult võrdlemist, broneerimist ja makseteenust. 

Lisaks meie tingimustele kehtivad teie marsruudi iga osa kohta iga vastava lennuettevõtja tingimused.

Odavlennufirmad võivad nõuda lisatasu registreeritud pagasi, lennujaamas sisseregistreerimise, eelistatud istekoha tagamise, lennuaegse meelelahutuse (kui see on olemas), toidu, joogi ja suupistete eest. Mis tahes tasud nende lisateenuste eest ei sisaldu lennupileti hinnas, kui pole sõnaselgelt teisiti öeldud. Selliste tasude üksikasjad ei pruugi broneeringu tegemisel alati saadaval olla. Sel põhjusel peate kontrollima lubatud pagasi suurust jms, külastades lennufirma veebilehte. Me ei vastuta võimalike lisakulude eest ja soovitame teil täiendavate teenuste lisamiseks ja tasude kontrollimiseks võtta ühendust vastava lennuettevõtjaga.

TASUTA ABI REISIJA ÕIGUSTE JÕUSTAMISEKS

Me oleme registreerunud kolmandate isikute kaitse teenusega, et jõustada teie õigust hüvitisele.  Kui lend lükatakse edasi või tühistatakse, teavitab AirHelp teid sellest ja pakub teile võimalust teid esindada ja nõuda lennuettevõtja(te)lt hüvitist.

Nõustudes käesolevate tingimustega nõustute andma oma kontaktandmed ettevõttele AirHelp Limited, Hongkongis asutatud äriühingule, mille registrijärgne asukoht on 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hongkong (CB nr 1926223 , BR nr 61625023-000), mis võib teiega ühendust võtta oma teenuste pakkumisega, mis on seotud jõustamisteenustega.  

Juhul, kui te ei soovi saada meie jõustamisteenust kasutada, siis teavitage meid ja lõpetame nende pakkumise. Juhul, kui me ei saa teie vastavasisulist teadet 30 päeva jooksul pärast nõudeõiguse tekkimist, järeldame, et soovite nende teenuste osutamist ja seega alustame nõude tagasinõudmist valitud operaatori(te)lt.

TARIIFI GARANTII

Tariif ei ole tagatud kuni pileti väljastamiseni. Kasutatava makseviisi ehtsuse tagamiseks võtame mõned kontrollimeetmed, et vältida pettuseid meie veebilehel. Lennuettevõtjatel on kõik õigused müüa oma pileteid kogu maailmas ja see võib mõnikord tekitada olukorda, et kontrollimise käigus müüakse piletid välja.

ÕIGUSLIK VASTUTUS

Sait võib sisaldada linke saitidele, mida meie ei halda. Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et lisada linke ainult nendele saitidele, mis vastavad heale maitsele ja on meie külastajatele ohutud, ei  saa me regulaarselt läbi vaadata sellistele saitidele postitatud materjale. Neid linke pakutakse ainult teie mugavuse huvides. Me ei nõustu tingimata kõigi sellistel saitidel olevate materjalidega. Me ei vastuta selliste saitide sisu eest ja me ei esinda neid. Kui otsustate linkida mis tahes kolmanda osapoole saidile, siis teete seda omal vastutusel.

PRIVAATSUSE JA KÜPSISTE PÕHIMÕTTED

Olete tutvunud meie privaatsuse ja küpsiste põhimõtetega, mille tingimused on siia lisatud, ja nõustute nende tingimustega.

GARANTIIST LAHTIÜTLUS

SAIDI PAKUTAVAID TEENUSEID JA MATERJALE PAKUTAKSE NENDE OLEMASOLEVAL KUJUL („AS IS“).  KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES ÜTLEME MEIE JA MEIE PAKKUJAD VÕI EDASIMÜÜJAD LAHTI KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST GARANTIIDEST, SH, KUID MITTE AINULT: 1) KAUBANDUSLIKKUSE, ÕIGUSTE RIKKUMISE PUUDUMISE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDNE GARANTII NING SAIDIL PAKUTAVATE TEENUSTE JA MATERJALIDE KUULUVUS; 2) GARANTII SELLE KOHTA, ET TEENUSTES JA MATERJALIDES SISALDUVAD FUNKTSIOONID TOIMIVAD KATKEMATULT VÕI ILMA TÕRGETETA, ET VEAD PARANDATAKSE VÕI ET SÜSTEEM VÕI SERVER, MIS TEENUSEID JA MATERJALE VÕIMALDAB, ON VABA VIIRUSTEST VÕI MUUDEST KAHJUTATUD KOMPONENDIDEST; 3) MIS TAHES GARANTIID SAIDIL OLEVATE TEENUSTE JA MATERJALIDE KASUTAMISE VÕI NENDE KASUTAMISE TULEMUSTE KOHTA, ET NEED ON ÕIGED, TÄPSED, USALDUSVÄÄRSED, AJAKOHASED VÕI VASTAVAD MUUDELE TINGIMUSTELE. TEIE ÜKSI KANNATE KÕIK KULUD, MIS TEKIVAD SEOSES SAIDI KASUTAMISEGA. KOHALDATAV ÕIGUS EI PRUUGI LUBADA KAUDSETE GARANTIIDE VÄLISTAMIST, NII ET ÜLALTOODUD LAHTIÜTLUS EI TARVITSE TEIE SUHTES KOHALDUDA.

VASTUTUSE PIIRAMINE

MITTE MINGIL JUHUL, SH, KUID MITTE AINULT HOOLETUS, EI VASTUTA MEIE JA/VÕI MEIE PAKKUJAD VÕI EDASIMÜÜJAD ÜHEGI KAHJU EGA VIIRUSE EEST, MIS VÕIVAD TEIE ARVUTISEADMEID VÕI MUUD VARA NAKATADA, KUI TE PÄÄSETE LIGI SAIDILE, KASUTATE VÕI SIRVITE SEDA VÕI KUI LAADITE SAIDILT ALLA MIS TAHES MATERJALE, ANDMEID, TEKSTE, KUJUTISI, VIDEOID, AUDIOT VÕI MUUD TEAVET. MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA MEIE JA/VÕI MEIE PAKKUJAD VÕI EDASIMÜÜJAD VIGASTUSTE, KAHJUDE, KAOTSIMINEKU, HAGIDE VÕI MIS TAHES SPETSIAALSETE, KARISTAVA ISELOOMUGA, KAASUVATE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST (SH, KUID MITTE AINULT KASUMIST VÕI SÄÄSTUDEST ILMAJÄÄMINE), OLGU SELLE ALUSEKS LEPING, LEPINGUVÄLINE KAHJU, RANGE VASTUTUS VMS, MIS TÕUSETUB VÕI ON SEOTUD SAIDI VÕI SELLEL OLEVATE TEENUSTE VÕI MATERJALIDE KASUTAMISEGA VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEGA ISEGI SIIS, KUI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD. MINGIL JUHUL EI ÜLETA MEIE VÕI MEIE PAKKUJATE JA EDASIMÜÜJATE KOHUSTUSTE KOGUSUMMA VASTUTUSE ALUSEKS OLNUD MARSRUUDI KOGUKULU. NÕUE VÕI HAGIPÕHJENDUS, MIS TULENEB SAIDILE JUURDEPÄÄSUST JA SAIDI KASUTAMISEST VÕI SEALT TOODETE JA/VÕI TEENUSTE OSTMISEST, TULEB ESITADA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL KUUPÄEVAST, MILLEL SELLINE NÕUE VÕI HAGI TEKKIS VÕI MILLAL SELLINE OST SOORITATI. KOHALDATAV ÕIGUS EI PRUUGI LUBADA KAASUVATE VÕI GARANTIIDE PIIRAMIST VÕI VÄLISTAMIST, NII ET ÜLALTOODUD LAHTIÜTLUS EI TARVITSE TEIE SUHTES KOHALDUDA. SAIDI KASUTAMINE ON TEIE OMAL RIISIKOL.

SAIT KUI VAHENDAJA

ME TEGUTSEME REISITOODETE JA/VÕI -TEENUSTE PAKKUJATE VAHENDAJA VÕI ESINDAJANA, MILLEKS EDENDAME, MÜÜME VÕI AKTSEPTEERIME SELLISTE TOODETE JA/VÕI TEENUSTE RESERVEERINGID VÕI BRONEERINGUID (NT ÕHU- JA MAATRANSPORT, HOTELLIMAJUTUS, EINED, EKSKURSIOONID, KRUIISID, REISIKINDLUSTUS JMS). ME EI OLE VASTUTAVAD LEPINGUTE RIKKUMISE VÕI MIS TAHES TEGEVUSE VÕI TEGEVUSETUSE EEST PAKKUJATE POOLT, MIS PÕHJUSTAVAD KAHJUSID, VIIVITUSI VÕI VIGASTUSI TEILE JA/VÕI TEIE REISIKAASLAS(T)ELE (KUI NEID ON). ME EI GARANTEERI ÜHEGI PAKKUJA HINDU, BRONEERINGUID, RESERVEERINGUID EGA MUID OSTUTINGIMUSI.

ME EI VASTUTA REISIJATEGA SEOTUD TOODETE JA/VÕI TEENUSTE HÄIRETE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES REISITEENUSE PAKKUJA(TE) PANKROTIST VÕI FINANTSKRIISIST, POLIITILISTEST VÕI ÜHISKONDLIKEST RAHUTUSTEST, TÖÖJÕUGA SEOTUD PROBLEEMIDEST, MEHAANILISTEST VÕI EHITUSLIKEST RASKUSTEST, ERAKORRALISTEST ILMASTIKUTINGIMUSTEST, KOHALIKEST ÕIGUSAKTIDEST, HAIGUSTEST, UUDSETEST TINGIMUSTEST, SEALHULGAS TERRORISTLIKEST AKTIDEST JA/VÕI VÄÄRAMATU JÕU SÜNDMUSTEST (ST SÜNDMUSTEST, MIS ON VÄLJASPOOL MEIE MÕISTLIKKU KONTROLLI).

RAHVUSVAHELINE KASUTUS

Me ei väida, et saidil olevad materjalid või teenused on sobivad või kättesaadavad kasutamiseks väljaspool Euroopa või Ameerika Ühendriikide territooriumit. Keelatud on kasutada saidil leiduvaid materjale ja teenuseid territooriumilt, kus nende sisu on ebaseaduslik. Need, kes soovivad saidile juurdepääsu teistest kohtadest, teevad seda omal algatusel ja vastutavad kohalike seaduste järgimise eest.

LÕPETAMINE

Me jätame endale õiguse omal äranägemisel ja ilma vastutuseta lõpetada teie ligipääsu kogu saidile või selle osale sellest ette teatamata või ilma põhjuseta või mis tahes põhjusel.

HÜVITAMINE

Te peate meid kaitsma ja meile hüvitama meile, meie pakkujatele ja edasimüüjatele ning nende ametnikele, juhatuse liikmetele, töötajatele ja esindajatele nõuded, hagid või nõudmised, sealhulgas ilma piiranguteta mõistlikud õigusabi- ja raamatupidamistasusid, kui teie või teie nimel esitatud nõue või hagi ületab siin kirjeldatud vastutust või kui seoses teiepoolse saidi kasutamisega esitab nõude või hagi kolmas isik.

TERVIKLIK KOKKULEPE; KOHALDATAV ÕIGUS; TEGEVUSKOHT; LAHUSUS

Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Andorra Vürstiriigi seadustele ja Euroopa Liidu määrustele ilma kollisiooninõudeid rakendamata. Te nõustute, et käesolevate tingimustega seotud mis tahes hagi seaduse või õiglase kohtumenetluse alusel võib esitada ainult Andorra kohtutes ja te nõustute sellega ja esitate selliste kohtute ainupädevusse kuuluvaid kohtuasju selliste kohtuvaidluste lahendamiseks.

Viimati uuendatud: mai 2018