ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิก

ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิก มาตรฐาน

เราพยายามทำให้การจองเที่ยวบินปราศจากความยุ่งยากให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แผนความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกมาตรฐานของเราให้ความคุ้มครองแก่คุณ ในกรณีที่คุณไม่สามารถเดินทางเนื่องด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

 • คุณเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกะทันหัน และ/หรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมเดินทาง คู่ค้าทางธุรกิจ หรือสมาชิกในครอบครัวของสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมเดินทางหรือคู่ค้าทางธุรกิจ หรือเจ้าบ้านที่จุดหมายปลายทางเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกะทันหัน;
 • เกิดภัยพิบัติซึ่งทำให้ที่อยู่อาศัยหลักของคุณไม่สามารถอยู่อาศัยได้;
 • เกิดการก่อการร้ายหรือการก่อความไม่สงบที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ออกตั๋ว ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯ /แคนาดาหรือสหราชอาณาจักรมีคำแนะนำไม่ให้เดินทางไปภายหลังวันที่ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกของคุณมีผล;
 • ได้รับหมายเรียกให้มาปรากฏตัวในฐานะพยาน หรือได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นลูกขุน;
 • ไม่มีงาน: ไม่มีงานประจำโดยไม่สมัครใจซึ่งกินระยะเวลาต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งปี
ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกมาตรฐานของ Sky-tours เป็นบริการจาก Travelwaiver.com ซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลก ในกรณีที่คุณต้องยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ระบุข้างต้น หลังจากที่คุณยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว คุณจะได้รับเงินค่าตั๋วคืนรวมสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐลบค่าเสียหายส่วนแรก 100 ดอลลาร์สหรัฐและค่าธรรมเนียมสำหรับความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิก

ระดับทอง  -ความคุ้มครองแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ-

คุณสามารถคุ้มครองการเดินทางที่คุณเลือกด้วย -ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- ซึ่งจะทำให้คุณสามารถยกเลิกการสั่งซื้อของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน 24 ชั่วโมงก่อนวันที่เดินทางแรกของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม พร้อมรับเงินคืนโดยไม่มีการถามคำถามใดๆ เลย (ไม่สามารถขอเงินค่า -ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- คืนได้)

 • ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- สามารถซื้อได้เฉพาะเวลาที่คุณทำการจองเท่านั้น
 • ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- ทำให้คุณสบายใจเมื่อต้องยกเลิกการเดินทาง 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางของคุณ
 • หากต้องการขอรับเงินคืน คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือที่ Sky-Tours.com การยกเลิกทางข้อความเสียง อีเมล หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นอาจทำให้ไม่ได้รับเงินคืนและต้องอยู่ภายใต้นโยบายการยกเลิกมาตรฐาน
 • ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- สามารถซื้อได้เฉพาะในเวลาที่คุณทำการสั่งซื้อครั้งแรกเท่านั้น ในขณะจองการเดินทาง คุณสามารถเลือกบริการนี้ได้ง่ายๆ ได้ในแบบฟอร์มการสำรองของเราและเพิ่ม -ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- ลงในการสั่งซื้อของคุณ
 • คุณไม่สามารถซื้อความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกได้ภายหลังทำการสั่งซื้อครั้งแรกไปแล้ว ไม่ว่าจะซื้อพร้อมกับการสั่งซื้อหรือเพิ่มรายการเข้าไปในการสั่งซื้อก่อนหน้า หากคุณไม่ได้ซื้อความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิก นโยบายการยกเลิกมาตรฐานของสายการบิน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัทรถยนต์เช่าหรือตัวแทน/คู่ค้าบริการอื่นยังคงมีผลต่อไป
 • ถึงแม้ว่าการสั่งซื้อของคุณจะครอบคลุม -ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- ด้วยก็ตาม แต่นโยบายการยกเลิกมาตรฐานของคู่ค้าบริการของคุณจะมีผลภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณเดินทาง 
 • เราจะคืนเงินเฉพาะสำหรับตั๋วที่ยังไม่มีการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้นเท่านั้น หากนำตั๋วไปใช้ในการออกเดินทางหรือแลกเปลี่ยนแม้เพียงบางส่วน ความคุ้มครองของเราจะไม่มีผลบังคับ
 • -ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้และไม่มีมูลค่าเงินสด -ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- ครอบคลุมการเดินทางที่ซื้อจากคู่ค้าของเราเท่านั้น (เช่น ตั๋วชมการแสดงและสิ่งที่น่าสนใจ ที่พัก รถเช่า ตั๋วเครื่องบินและแพ็คเกจท่องเที่ยววันหยุด) ภายในหมายเลขการสั่งซื้อ/การสำรองเดียวกัน และไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการเดินทางอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้น
 • เมื่อมีการใช้งาน -ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ- แล้ว ความคุ้มครองดังกล่าวของคุณจะไม่มีผลบังคับ
   
ข้อความแจ้งเตือนสำคัญ!

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บริการนี้ในทางที่ผิด ลูกค้าแต่ละท่านที่ซื้อ "ความคุ้มครองกรณีมีการยกเลิกแบบไม่มีการถามคำถามใดๆ" สามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกได้สูงสุด 3 ครั้งภายในระยะเวลา 12 เดือน ค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับการใช้สิทธิ์แต่ละครั้งอยู่ที่ 100.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนและจำนวนเงินสูงสุดที่จ่ายต่อคนในแต่ละกรณีจำกัดที่ 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ