Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư cho quý vị khi quý vị truy cập Trang web.

Thu thập Thông tin

Quý vị có thể truy cập Trang web hoặc gọi cho các Chuyên gia Du lịch của chúng tôi để tìm các chương trình du lịch mà không cần cung cấp thông tin nào cho chúng tôi.

Thông tin Đăng ký

Quý vị có cơ hội được nhận các ưu đãi du lịch đặc biệt của chúng tôi qua e-mail. Khi quý vị đăng ký dịch vụ này, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp địa chỉ e-mail. Bằng việc gửi địa chỉ e-mail của quý vị lên trang web Sky-tours.com, quý vị đã đồng ý cho phép chúng tôi gửi các email liên quan tới cập nhập thông tin du lịch, thư thông báo hoặc thông tin mà chúng tôi muốn thông báo cho quý vị. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ này cho quý vị. Sky-tours có thể yêu cầu danh sách gửi thư như là một phần của Dịch vụ. Quý vị phải đồng ý rằng quý vị là một người trưởng thành hợp pháp (theo luật mà quý vị đang chịu sự điều chỉnh) trước khi đăng ký vào bất kỳ danh sách gửi thư nào của Sky-tours. Quý vị đồng ý không đăng nội dung đã đăng ký bản quyền hay phạm pháp lên bất kỳ danh sách nào của Sky-tours. Quý vị đồng ý rằng toàn bộ các bài đăng trên danh sách Sky-tours đều trở thành tài sản của Sky-tours. Sky-tours không bảo đảm tính chính xác, đúng đắn, hợp pháp hoặc các phương diện khác của các bài đăng trên danh sách gửi thư của Sky-tours.

Để đăng ký theo dõi hoặc ngừng theo dõi e-mail của chúng tôi, quý vị có thể truy cập trang web và thay đổi thông tin trong ô "đăng ký" bất kỳ lúc nào. Quý vị cũng có thể ngừng theo dõi e-mail của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút ngừng theo dõi ngay trong e-mail của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ Không làm gì với Thông tin Cá nhân?

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho bên thứ ba nào đó thuê thông tin cá nhân của quý vị.

Thu thập Thông tin Khác, Thông tin Phi Cá nhân

Giống như nhiều Trang web khác trên Internet, chúng tôi tự động thu thập thông tin phi cá nhân liên quan đến người ghé thăm trang web của chúng tôi, như thông tin về phần mềm của khách hàng (ví dụ, địa chỉ IP, phiên bản trình duyệt và hệ điều hành) và thông tin tổng hợp (ví dụ, số trang đã truy cập) để phân tích lưu lượng truy cập Web và xu hướng tiêu dùng. Thông tin loại này không liên quan đến danh tính cụ thể và không đi kèm với thông tin cá nhân của quý vị.

Để tăng cường trải nghiệm của quý khách trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi và (các) nhà quảng cáo thuộc bên-thứ-ba thường sử dụng những công nghệ Internet, như "cookies", để thu thập và lưu trữ thông tin phi-cá-nhân của những vị khách ghé thăm trang web. "Cookies" là một gói thông tin nhỏ được trang web truyền tới và lưu trữ trong trình duyệt Web trong ổ cứng máy tính của quý vị. Với hầu hết các trình duyệt, quý vị có thể thiết lập thông tin theo ý muốn để hiển thị cảnh báo mỗi lần có yêu cầu tiếp nhận cookie. Quý vị cũng có thể thiết lập để trình duyệt hoàn toàn không chấp nhận cookies; tuy nhiên, chúng tôi không thể cá nhân hóa trải nghiệm của quý vị nếu chúng tôi không thể nhận ra quý vị là ai.

Chúng tôi hoặc (các) nhà quảng cáo thuộc bên thứ ba của chúng tôi có thể dùng cookies và tập tin chỉ báo (còn gọi là "tập tin đồ họa nhỏ") để xác định số lần quý vị ghé thăm Trang web, theo dõi  thói quen sử dụng của quý vị khi truy cập Trang web, và xác định mục tiêu cho các băng rôn quảng cáo trên Internet trên Trang web của chúng tôi và các trang web khác.

Chính sách Bảo mật này Không bao gồm những gì?

Chính sách Loại trừ như nêu trên, Chính sách Bảo mật không áp dụng cho thông lệ hoặc chính sách của các công ty hoặc thực thể mà chúng tôi không sở hữu hay kiểm soát, bao gồm đường dẫn tới các trang web mà chúng tôi không quản trị, hoặc những người mà chúng tôi không thuê hay quản lý. Vì những công ty hay thực thể này có thể có chính sách bảo mật khác với Chính sách Bảo mật của chúng tôi (hoặc họ không có chính sách bảo mật nào hết), vui lòng đảm bảo chắc chắn rằng quý vị đã xem xét chính sách bảo mật tương ứng của họ trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

Câu hỏi, Nhận xét hoặc Mối quan tâm

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc mối quan tâm nào liên quan tới Chính sách Bảo mật của chúng tôi, thì Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi rất vui lòng được giải đáp.

Cập nhập Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể tự quyết định sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào; tất cả các sửa đổi bắt đầu có hiệu lực khi được đăng. Nếu chúng tôi thay đổi cách thức sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, thì chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang chủ của mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị định kỳ xem lại Chính sách Bảo mật này để luôn nắm được thực tiễn bảo mật hiện hành của chúng tôi.

BẢO MẬT

Quý vị vừa đọc Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, các điều khoản được nêu tại đây, và đồng ý với các điều khoản đó.